Dyrektor

Dyrektor Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Monika Czubaczyńska-Szram


Główna Księgowa: Wanda Stachurska

Animator czasu wolnego/pracownik biurowy: Monika Dębowska

Instruktor d/s upowszechniania kultury: Michał Wieczorek

Instruktor d/s kultury i opieki nad zespołami: Anna Marta Wilczkowska

Instruktor d/s kultury i opieki nad świetlicami: Bartłomiej Janik