Status prawny

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Gminy Nowosolna

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późniejszymi zmianami).
  2. Uchwały Rady Gminy Nowosolna nr XLVI/255/10 z dnia 6 lipca 2010 r. (.pdf) o powołaniu i nadaniu statutu Gminno Parkowemu Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie jako instytucji samorządowej dla której organizatorem jest Gmina Nowosolna.

Statut

statut z 2023 r.